ERMET Producent Narzędzi Ogrodniczych

we do more, than you can imagine

 

Wynik postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez:

ERMET SPÓŁKA JAWNA PIOTR PIĘTA I WSPÓLNICY,  w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

 

Szczegóły w załączniku:

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ERMET SPÓŁKA JAWNA PIOTR PIĘTA I WSPÓLNICY zaprasza do udziału w następujących zamówieniach publicznych w trybie zasady konkurencyjności:

 

Szczegóły w załącznikach:

 

Zapytanie ofertowe Nr 1 - Pionowe Centrum Obróbcze

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy.docx

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 -  Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 -  Wzór umowy warunkowej

 

 

Zapytanie ofertowe Nr 2 - Prasy hydrauliczne

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór umowy warunkowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 - Kompaktowa linia podająca metalowe taśmy w kręgu

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz oferty

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór umowy warunkowej

 

 

1. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

 

 

    2. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA w   TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2

 

 

     3. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3

 

NARZĘDZIA  OGRODNICZE

SYSTEMY  REGAŁOWE

MASZYNY BUDOWLANE

PRZEMYSŁ KOLEJOWY

ELEMENTY SZALUNKOWE

KONTAKT

up

ERMET Producent Narzędzi Ogrodniczych